POLITIKA KVALITETA

POLITIKA KVALITETA

Misija kompanije S-GROUP je proizvodnja boje za plastiku, boja i razređivača za grafičku industriju, distribucija boja i lakova i auto boja visokog i dokazanog kvaliteta, a prema zahtevima naših kupaca sa posebnim akcentom na sigurnost i bezbednost u daljem korišćenju, kao i ispunjavanje strogih ekoloških standarda.

Vizija: Pozicija vodećeg proizvođača boje za plastiku i grafiku i pozicija vodećeg distributera materijala za završne radove u Republici Srbiji i zemljama regiona.

Svoje ciljeve Društvo S-GROUP će ostvariti:

– Ispunjenjem zahteva i očekivanja kupaca uz konstantno visok kvalitet proizvoda i usluga i konkurentne cene.

– Negovanjem dobrih poslovnih odnosa sa kupcima, isporučiocima i drugim relevantnim interesnim grupama.

– Unapređenjem procesa proizvodnje i stalnim inoviranjem tehnoloških postupaka, iskorišćenja sopstvenih resursa i ulaganjem u infrastrukturne objekte.

– Primenom savremenih metoda marketinga i komunikacija.

– Primenom QMS-a saglasno standardu SRPS ISO 9001 uz stalna poboljšanja i dostizanje planirane efektivnosti i efikasnosti.

– Obezbeđenjem adekvatnih uslova bezbednosti i zdravlja na radu i mera protivpožarne zaštite.

– Društveno odgovornim poslovanjem uz poštovanje svih ekoloških standarda i čuvanje okoline.

– Stalnim poboljšanjem poslovnog i informacionog sistema.

– Ostvarenjem prihoda i profita koji će obezbeđivati održivi razvoj Društva i ispuniti očekivanja vlasnika.

– Blagovremenim izmirenjem obaveza prema poveriocima, društvenoj zajednici, zaposlenima, uz stalnu brigu o zaštiti i rastu standarda zaposlenih.

– Sticanjem novih znanja uz negovanje timskog i individualnog rada, kroz stalno usavršavanje i obuke zaposlenih, kao i podizanjem svesti zaposlenih o značaju kvaliteta proizvoda i usluga.

– Ohrabrivanjem kreativnosti i promena kao pravial u radu.

– Podizanjem nivoa svesti o postojećim rizicima i pojedinačnim obavezama u smislu primene Sistema menadžmenta kvalitetom.

Svi zaposleni u Društvu S-GROUP DOO odgovorni su da dodeljene zadatke obavljaju na najbolji mogući način prema pravilima struke, zahtevima dokumenata Sistema kvaliteta, da čuvaju stečeni imidž Društva na tržištu i na svakom drugom mestu, poštujući principe rada i kodeksa ponašanja.

Direktor, Predstavnik rukovodstva i rukovodstvo Društva S-GROUP DOO odgovorni su za utvrđivanje merljivih ciljeva, koji proizilaze iz ove Politike kvaliteta, koja će uvek biti preispitivana i adekvatna, kao i za implementaciju i održavanje Sistema menadžmenta kvalitetom, tumačenje ove Politike i koordinaciju svih aktivnosti u vezi sa njom, u i izvan Društva.

KONTAKTIRAJTE
NAS

Za detaljne kontakte po sekcijama
posetite stranice kontakt
u odgovarajućim sektorima

S-GROUP DOO

Nova industrijska zona bb, Velereč
32300 Gornji Milanovac
Srbija

Tel: +381 (0) 32 722 350
Fax: +381 (0) 32 720 573

office@s-group.rs

www.s-group.rs

© 2020 S-GROUP
contact-section